БългарскиРускийEnglish

Вилични челюсти за присъединяване

Вид на приспособлението, към което е свързано
9591
9603
9592
9604
9594
9606
9595
9607
Вид на управляващата вилица (неподвижна)
4676
4676.1

4677
4677.1
4677.2
4679
4679.1
4679.2
4680
4680.1
4680.2
крос секции:
 - ширинамм 100 100125140
 - дебелинамм 30 405050
 - дължинамм 800
950
950
1150
1150
1350
1150
1350
Вид на вилични челюсти за кутии
4670 467046724673
Товароподемносткг 630 100018002800
Височинамм 216 216276276
Дължинамм 700 7008401040
Маса на комплекта челюстикг 52 528486