БългарскиРускийEnglish

Вилични челюсти за 1 и 2 варела

Вид на приспособлението, към което свързано
9591
9603
9592
9604
9594
9606
9595
9607
Вид на управляващата вилица (неподвижна)
4676
4676.1

4677
4677.1
4677.2
4679
4679.1
4679.2
4680
4680.1
4680.2
крос секции:

 - ширинамм 100 100125140
 - дебелинамм 30 405050
 - дължинамм 800
950

800
950
1150
950
1150
1350
950
1150
1350
Вилични челюсти за 1 и 2 варела
4662 46624664
Товароподемносткг 500 500500
Височинамм 210 210210
Дължинамм 300 300300
Маса на комплекта челюстикг 24 2429