БългарскиРускийEnglish

Челюсти за бали

Вид на приспособлението

9591
9603

9592
9604
9515.2

9594
9606
9516.2
9595
9607
9517.2
Вид на челюстите
4625
46264626.1 4628 4628.1 4628.2 4629 4629.1 4629.2
Товароподемносткг 630 10001000 1800 1800 1800 2800 2800 2800
Височинамм 400 400400 400 400 400 400 400 400
Дебелинамм 100 100100 130 130 130 150 150 150
Дължинамм 600 600900 600 900 1200 1060 900 1150
Маса на комплекта челюстикг 46 7090 102 123 156 175 108 125