БългарскиРускийEnglish

Челюсти за 2 и 4 стандартни варели с диаметър 560мм

Вид на приспособлението

9591
9603

9592
9604
9515.2
9594
9606
9516.2
Вид на челюстите
4646
46474649
Товароподемносткг 500 500500
Височинамм 210 210210
Дебелинамм 59 5959
Дължинамм 410 410410
Маса на комплекта челюстикг 34 3545
Работно налягане на приспособлениетоМПа 14 8,25,3